Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah untuk Mas Adam & Mbak Nasya.. Amiin.. Yaa Robbal'alamiin...